Disclaimer

Thuisbest Makelaars B.V. staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer: 84366583 en is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en je kunt er van op aan dan wij er alles aan doen deze informatie actueel en juist te houden. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden op onze website staan als gevolg van een menselijke vergissing of een technische storing. Indien je zeker wilt zijn van de meest actuele informatie dan vragen wij jou contact met ons op te nemen via ons telefoonnummer of ons contactformulier.

Thuisbest Makelaars B.V. heeft op elk moment het recht informatie op de website aan te passen of te verwijderen zonder jou daarover te informeren. De informatie op onze website kan je beschouwen als vrijblijvend.

 

Beperkte aansprakelijkheid en vrijwaring

Thuis Best Makelaars B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, aangepaste of verwijderde informatie op onze website en een website van een derde partij waarnaar wij verwijzen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijk aanwezige virussen op onze website.

Met klem benadrukken wij geen enkele aansprakelijkheid te erkennen voor welke vorm van schade dan ook geleden door (onjuist) gebruik van informatie op onze website.

Onze materialen, zoals bijvoorbeeld informatiepakketten, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid op juistheid en wij behouden ons het recht voor deze op welk moment dan ook te mogen aanpassen.

Alle genoemde bedragen op onze website zijn onder voorbehoud van typ, en- programmeerfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard. Onze overeenkomsten komen nooit tot stand op basis van deze fouten.

Door onze website te bezoeken vrijwaart u Thuis Best Makelaars B.V. voor geleden schade in welke vorm dan ook.

 

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende onze website en onze materialen liggen bij Thuis Best Makelaars B.V.

Het is niet toegestaan informatie op onze website, in welke vorm dan ook, op te nemen in een inline link voor een website van derden of frameset als er verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Thuis Best Makelaars B.V.

 

Wijzigingen

Het staat ons vrij de informatie in deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.

Copyright © 2024, ThuisbestMakelaars.nl / Ontwikkeld door DMS media